Musik, glädje och nya vänner!

Upplägg, teori, pedagogik

Din lilla bebis utvecklas massor de två första åren. Barnet kommer finna sin styrka, balans och till slut förmåga att krypa och gå. I babyrytmiken möter vi barnen på deras nivå och genom övningar som bygger på rörelseträning, beröring och upplevelser, får barnen utvecklas i sin takt.

Ledaren inspirerar och väcker lust och glädje. Du som förälder förmedlar upplevelsen till ditt barn. Barnets svar blir rörelseträning. Balans, muskler och känsel utvecklas. 

VI använder oss av förinspelad musik, instrument så som trumma, triangel, maraccas och tamburin.
Vi använder rekvisita som är spännande, så som sjalar, såpbubblor och fallskärm som blir till en mysig koja.

Lektionen är ca 30 minuter. Så här ser upplägget ut

Pedagogik

Lilla Björn 0-1 år

I den här åldern är inte målet att ditt barn ska lära sig en viss sång eller rörelse. Det är för tidigt för viljestyrda rörelser. I babyrytmik för de minsta handlar allt om att känna och upplägget är upplevelsebaserat. Ledaren inspirerar mamma eller pappa som sedan förmedlar en känsla till sitt barn. Du som förälder blir på så sätt en mellanhand mellan ledaren och ditt barn. I Lilla Björn är oftast ledarens uppmärksamhet riktat mot dig som förälder för att inte ta uppmärksamheten från samspelet mellan dig och din baby.

I Lilla Björn tränar vi…

  • Balans
  • Reflexer
  • Nacke rygg
  • Uppmärksamhet
  • Känsel

Stora Björn 1-2 år

I den här åldern utvecklas grovmotoriken i snabb takt. I Stora Björn vill vi inspirera barnet till att göra viljestyrda rörelser. Ledaren vänder sig till barnen på deras nivå under hel lektionen. Fokus är att barnen ska börja härma och vara delaktiga i enkla sånger, rörelser och ramsor. När föräldern dansar, dansar barnet. När föräldern sjunger med och är aktiv, blir det roligt för barnet att vara delaktig. Du som förälder har en viktig roll och lektionen bygger på samspelet mellan dig och ditt lilla barn. 

I Stora Björn tränar vi…

  • Balans
  • Rumsuppfattning
  • Krypa & Åla
  • Koordination

Att tänka på

Det tar tid för barnet att ta in rörelser och härma. Ofta behöver ditt barn ställtid för att bearbeta rörelsen, innan kroppen börjar röra sig. Det kan vara bra att veta om det här som förälder. Det är ingen brådska och du behöver inte forcera fram rörelser. När vi  vuxna dansar och sjunger, kommer barnet till slut att följa med.

Webbplats producerad av Chillicon webbyrå